Azalea​

Azalea = løv­fældende Rhododendron

Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Mange er ikke opmærksom på, at azalea ikke er en slægt, men et dansk navn for løvfældende rhododendron. 

Bota­nikerne er til stadighed i gang med at ændre navnene på rhododendron, og intet tyder på, at de nogensinde bliver færdige.

George Fraser

​blev født i Flochabers, Moray­shire, Skotland, i 1854. Han forlod en god og sikker stilling som overgartner ved Auch­more, Perthshire og udvandrede til Canada. Han forsøgte sig med et mindre væksthusgartneri i Winnipeg, men de strenge vintre fik ham på andre tanker. I 1888 købte han en landejendom ved Victoria, British Columbia, for at dyrke frugt og grøntsager. 

En gruppe rhododendron han fik plantet i en nærlig­gende park, trives den dag i dag, over 100 år efter. I 1892 flyttede Fraser igen, denne gang til kysten af Barkley Sound, hvor han købte 100 hektar jord nær ved Ucluelet. Den eneste forbindelse til omverdenen dengang var kystdamperen, der kom tre gange om måneden.

Hele ejendommen var dækket af regnskov, Fraser måtte bogstave­lig talt hugge sig frem, for at rydde en lysning til hus og have. Den årlige nedbør er 3000 mm.

Under­grunden var meget stenet og muld­laget tyndt. Fraser måtte forbedre sin jord med vegetation fra søen (Alger?) samt kogødning.

Transporten foregik på en flad pram, som han trak efter sin robåd.

Da plante­produktionen krævede undervarme til stiklinge­formering, arrangerede Fraser et ildsted i et dybt hul. Røgen blev herfra ledet gennem lerrør under former­ingskas­serne og ud til det fri. Det varede mange år, før han fik elek­trisk strøm. 

Forsendelser blev pakket i kasser af det drivtømmer, der var at finde. I dag er alt væk, kun de rhododendron, Fraser plantede ved Uclue­lets lille kirke, vidner om sand pionerånd. De har vokset sig til træer, der er højere end den lokale kirke..16 år efter hans død skrev den berømte rhododendrondyrker Joe Gable i et brev 'mine fortunei og discolor skyldtes forbindelsen til Fraser. 

Det kan være, jeg havde lavet dem alligevel, men det var da først blevet mange år senere'. De to mødtes for øvrigt aldrig.

​Obtusum hybrider , Kurume Azalea, Kiusianum hybrider, Japanske Azalea.

​Så mange navne for de samme plan­ter - det må være kærlighed. Alle kender dem: Brede, tætte og helt lave, som en blød sofapude, der er kastet i gulvet. 

Den tyske læge Engelbert Kaempfer ((1651-1716) opdagede i 1703 Rododendron kaempferi i det cen­trale og nordlige Japan. 'Opda­gede' er nok lidt meget sagt, idet japanerne havde dyrket denne herlige busk i århundreder, og så kom der en fremmed gæst og sagde 'så, nu er den opdaget',-og herved fik planten et andet navn. Der er mange bøger om europæeres opda­gelser af alt mu­ligt, som har været kendt i umindelige tider, blot ikke af den vestlige videnskab. Først 140 år senere, i 1843 bragte Plantesamler­en, Robert Fortune

​Rhododendron furtunei  ​

'japanske Azalea' hjem til England -han fandt dem i Shanghai !. Dengang var det opfattelsen, at Azalea var en slægt for sig. Botanikerne pla­cere­de dem da også i denne 'slægt', men de nyfundne arter var hyppigt mere eller mindre stedse­grønne. Der blev hele tiden fundet arter, der forbandt Azalea med Rhododendron. Situationen var uholdbar, og Azalea slægten blev endeligt 'gravlagt'.

Engelbert Kaempfer               (1651-1716)​

​Robert Fortune

 (1812-1880)

​Siden 1834 er Azalea placeret i Rhododendronslægten.

Indenfor denne slægt (Genus) hører de til i en under­gruppe (Subgenus) ved navn Tsutsutsi.

Flere Azalea fik ved denne lejlig­hed kønsskifte, idet den nye slægt Rhododendron grammatisk set er hankøn, Azalea var hunkøn, derfor måtte Azalea obtusa ændres til R. obtusum af hensyn til grammatikken. Hybriderne kan natur­ligvis ikke siges at høre til i nogen botanisk inddeling. Her har vi en stor gruppe, hvis for­fædre man ofte kun kan gisne om. 

En del er fremkommet ved spontane mutatio­ner, som er ret almindelige i denne gruppe af Rhododendron. Mutationer af denne art ændrer især blom­stens farve og form. Mu­tanter bliver meget hyppige ved radio­aktiv bestråling, derfor kan man antage, at bagrunds­strålingen er årsag til genetiske forandringer. 

Der udvikler sig blomster på en af kvistene med en helt ny farve. Er der særlige kvaliteter i mutanten, kan den formeres ud fra denne kvist lige så tit man ønsker. Der dyrkes rigtig mange japanske Azalea, der kun tåler 18º frost uden store skader. Det er der slet ingen grund til. Nutidige sorter tåler nemt 25 gr. frost.de er hårdføre og blomstrer overvæl­dende.

Normalt skjuler blomsterne bladene helt. Der er noget næsten selv­lysende i denne type Rhododendron, en farve­kraft, der påkalder sig opmærk­somhed. De er ca dobbelt så brede som de er høje. Ofte bliver der i løbet af nogle år slet ikke plads til at vokse i bredten.

Delvis stedsegrøn -

Bestemte arter og hybrider beholder kun en del af løvet om vinteren. De mest kendte, i denne gruppe af rhodo­dendron er de japanske azalea. De meget storblomstrende tåler næsten ingen frost, de anvendes derfor som ­indendørs planter. De hårdføre sorter mister meget løv i en streng vinter.

Den japanske Rhododendron kiusianum er ophav for mange hundrede hybrid­er. I den jap­anske provins Korume, er kiusianum blevet hybridiseret i flere hundrede år, så det i dag er noget uvist, hvordan den oprindelige art ser ud.

​Tegninger af Poul Juul 1972

​​

Stedsegrønne uden løv

​Usædvanlig streng frost kan være årsag til, at de stedsegrøn­ne mister løvet. Det sker også på deres naturlige vokse­steder, hvor man om foråret kan finde stedsegrønne arter, der har mistet alle blade. Især de småbladede ser helt visne ud i områder over 3000 m. Det nye løv bryder frem efter 3 til 4 uger med lunt vejr. 

Når kviste og grene er døde, bryder nyvæksten frem nede fra roden. Værdifulde buske bør ikke kasseres før sidst i juni, hvor det vil være muligt at se hvor langt de er frosset ned. Derefter skal de døde grene klippes af.

Klaus Hansen

Hybrider af Rhododendron mollis X japoni­cum

'Mollehybrider' eller

'Koster­ianum­hybrider',

som har været meget populære i årtier,

er ved at for­svinde ud af det normale

plante­skolesortiment,

da der med alde­ren

visner hele gren­partier bort.

Den grundstamme, der har dannet basis for den oprindelige podning, skyder frem, således, at den tager 'magten' over hele busken. De er derfor blevet udkonkurreret af luteum hy­brider, som på alle måder er flottere og nemmere at have med at gøre

JEG KAN ATID KØRE UD OG UDRYDE SKADELIGE INSEKTER.
MEGET HURTIG ELEKTRISK SPRØJTE, DEN ER FÆRDIG PÅ ET ØJEBLIK.

PRIS = KR.10 PR MIN..

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com