Beskæring​

Beskæring af buske, der er ved at fylde

for meget

​Beskæring udføres i det tidlige forår. Tag kun hveranden af de kviste der er for lange. Året efter tager man så den anden halvdel. Derved undgår man store huller uden blomster og blade.

Det skal altid overvejes at flytte buske der fylder for meget der hvor de nu står. Der er eksra fordele ved flytning: Ofte viser det sig at rodklumpen er alt for lille i forhold til buskens omfang, så det nye plantehul bliver naturligvis forsynet med rigelige mængder fugtig sphagnum.

Fremmede rødder bliver tit opdaget ved flytning, det nye voksested bør ikke være for tæt på store træer og buske. Læg aldrig plast i bunden under Rhododendron, drænet skal være helt perfekt. Hvis undergrunden er leret, kan man grave et dybt hul som afløb. Det kan være 30 X 30 cm og så dybt som nødvendigt. Fyld hullet med vand og se til at det forsvinder efter en tid. Sker det ikke, skal der graves dybere. Det hele fyldes med Leca nødder. Plast i bunden af rhododendronbedet er en dårlig ide. ​

Buske der er blevet åbne og ranglede, bliver ikke kompakte af beskæring.

Det kan overvejes at stamme sådan en busk op Vælg den tykkeste stamme ud og skær alt andet bort med en fintandet sav, herefter graves busken op og genplantes i et frisk plantehul. Der skal være rigelig sol. Sørg for, at kronen står lodret over rodhalsen og anbring eventuel en bambusstok der er solid nok til vinterens storme.

Kvistene på en sund busk bør forgrene sig hvert forår. I bedste fald som vist her:

MANGE STÆRKTVOKSENDE

RHODODENDRON

PLANTES FOR TÆT.

Efter nogle år bør de flyttes til en større afstand. Ellers bliver de som vist forneden. Det er Rhododendron 'Furnivals Daughter' som blev plantet om for sent. ​ De blomstrer flot alligevel.

Foto: Steven Boulton​

​​Visne blomsterstande pilles af og kommes på komposten. Kan man ikke nå så højt

Almindeligvis pilles kun de storblomstrende buske.​

Pinching

Sidst på sommeren kan man ofte få øje på kviste, der ikke har udviklet blomsterknopper. Der skal i stedet være anlæg for 3 til 4 nye kviste. Buske med 'tendens til ranglet vækst', sætter kun et terminalskud af. I det tidlige forår kan man nippe disse centrale skud af (Ikke blomsterknopper) Derved bryder flere blad­bærende skud frem fra de vækst­punkter, der findes ved blad­stilkene. Busken bliver mere for­grenet, men de noget forsinkede ekstra skud sætter som regel ikke blomsterknopper af, fordi den danske sommer er for kort. Især opstammede eller ranglede buske kan på denne måde få en særlig tæt krone. Pinching er engelsk og der er ingen dansk betegnelse. Småbladede rhododendron kan beskæres i maj, ved at korte alle kviste ned til en tredjedel. Hvis der er sol nok, vil der blive en helt normal blomstring året efter.

Beskæring efter maj kan bevirke en forsinket nyvækst, som ikke modnes inden den første frost sætter ind. kommer frosten tidlig, vil de blade der ikke er afhærdede blive forbrændt som ved en forsinket frost om foråret.​

Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com