​Desinficering

Alkyldimetylbenzyl
amonium­clorid

- desinfektion

​Alt værktøj kan desinficeres med

                    'Rodalon'.

Det fås i forskellige koncentrationer og fortyndes til 1% aktivt stof Alkyldimetylbenzyl­amonium­clorid.

Desinfi­cering er afsluttet efter 20 minut­ters neddyp­ning. Rustdannelse kan undgås ved at iblande 2 til 3 gram soda per liter vand.

To gram med den store virkning. Rodalon er virksomt overfor svampe, bakterier og alger, hvilket normalt er fuldt tilstræk­kelig. Det er ikke virksomt overfor virus og bakterie­sporer.​

Algefjerner

Rodalon sælges også i en særlig svag koncentra­tion under navnet 'Alge­fjerner'. Fabrikanten har blandet meget vand i, så det aktive stof herved bliver meget dyrere.​

Læs mere her:  www.oregonlive.com/

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com