​Ferskvand nok

Der kommer ikke til at mangle vand i Danmark i en overskuelig fremtid

​Det som mangler i tørkeperioder, er vandtilførsel fra de steder, hvor det rene vand findes. På midtsjæll­and leverer flere vandværker vand, med et indhold af natriumklorid, der er 6 gange grænseværdien.

Desuden findes store mængder af natriumbi­karbonat.

Det er kredslæ­gen, der skal påse, at der er godt og rigelig vand ​i led­ningerne. Mange vandværker ødsler det halve af deres dyrebare produkt væk. Utætte rør fra tre­diverne lækker helt enkelt så meget, at trykket må sænkes - så forsvinder der ikke så meget.

Grænseværdier for Vandingsvand:

​​​Frit klor 5 ppm 

Bor ---------2 ppm​

Klorid --75 ppm 

Fluor ------ 2 ppm

Fenoler 0,5 ppm 

Kobber -- 0,1 ppm

Krom --- 50 ppm 

Cadmium ---- 5 ppm

Bly -----50 ppm 

Arsen ------50 ppm

Methan ---0 ppm 

Svovlbrinte 0 ppm

pH -----7-8 

Magnesium 50 ppm

​Natrium 175 ppm 

Kalium ---- 10 ppm

Ammonium 5 ppm 

Jern ------ 2 ppm

Sulfat -250 ppm 

Nitrat ---- 50 ppm

Nitrit 0,1 ppm 

Fosfor -- 0,15 ppm

Permanganattal 12 

Mangan---- 2 ppm

​Ukrudtbekæmpelsesmidler------- 0 ppm

ppm = part per million = mikrogram/l

​Listen er ikke komplet. Lokale for­ureninger af grundvandet vil hele tiden tilføje nye uventede kemi­kalier, som kemi­kerne må finde frem til.

Overflade­vand er ikke auto­matisk velegnet til vanding. En større rhododendronsamling ved Køge blev svært be­skadiget, da man tog vand fra en nærlig­gende å. 

Det viste sig at indeholde store mængder natrium­klorid. Det klor, der til­sættes drikkevandet af hygiejniske årsager, er uskadeligt, idet klor fordamper hurtigt.

Kalkfrit vand

​Kalkfrit vand har de fleste brug for, der er rigtig mange anvendelser herfor.

Planter der står inde får alt for meget kalk i længden og der danner sig ligefrem en gråli hinde hen over gromediet.

Husk at det udelukkende forskellen af det osmotiske tryk i rodzonen og i planten saft der bringer vandet op i planten. Salte af kalk som hober sig op i jorden er skadelige fordi det bringer det osmotiske tryk højere og højere op, uden at det gavner noget. Til sidst dør alle planter.​​

​Firmaet Silhorko fremstiller mindre anlæg til deminerali­sering af ledningsvand. Det vand der kommer ud, er i teknisk forstand rent. Det vil sige, at der er ingen salte i det og det osmotiske tryk og den elektriske ledningsevne meget lille. Følsomme højfjældsplanter og orkideer kan klare sig med langt mindre vand, hvis det er så rent. Der vil ikke ske nogen ophobning af uønskede salte. Det mindste anlæg giver 2 l vand pr minut og koster ca 2490,00 kr. Hvis vandet har en hårdhed på 10, skal filterpatronen skiftes for hver 540 liter vand. Patronen koster ca 134,00kr. Anlægget er 940 mm højt, 230 mm bredt og 200 mm dybt. Silhorko har  tlf. 86 57 12 33, adressen er Stilling, 8660 Skanderborg eller Silhorko Høgevej 15a 3400 Hillerød tlf. 48 20 10 00

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com