Knaphil / luteuhybrider

​EFTERTRYK TILLADT MED KILDEANGIVELSE

Knap Hill Azalea - Løvfældende Rhododendron

Læs nederst om foreningen for udrydelse af Rhododendron.

Rhododendron luteum er en stærkt vok­sende, løvfældende art med åben og spredt vækst. Blomst­ringen falder sidst i maj, hvor de spreder en herlig sødlig duft omkring sig. Dens naturlige vokse­sted er Caucasus. 

Xenophon beretter år 401 f.Kr. i sin 'Anabasis' om, at hans solda­ter blev meget syge og berusede af luteum honning. Det var ved Trapezunt ved Sorthavet under tilbage­trækningen fra Babylon. 

Forfølgerne kunne have haft let spil, men det er muligt, at de ikke blev opmærksom på fjendens situation. I 1899 blev giftstof­fet Andro­medotoxin påvist i Rhododendron, som for øvrigt er virksomt mod for højt blodtryk. 

Japanerne har bestemt stoffets struktur til at være acetylan­dromedol.

I 1870 begyndte Anthony Water­er den ældre at krydse luteum med molle, occidentale, arborescens, calendulaceum og japonicum. I littera­turen er hybriderne ofte inddelt i 4 til 5 mindre grupper, -og stam­tavlerne er usikre -eller helt ukendte. Hybriderne kan minde mere eller mindre om en af de anførte arter, uden at man er i stand til at lave veldefinerede grupper. 

Waterer, hvis plante­skole ,'Knap Hill', ligger i Woking i grev­skabet Surrey, GB, præsenterede snart azalea med hidtil ukendt skønhed. Omkring 1900 var Walter C. Slocock fra Woking også med i denne foræd­ling, det var navnlig Lionel de Rothschild også. 

Han havde grundlagt Exbury Gardens i South­hampton. Hermed var tre konkur­rerende eksper­termed tilsammen flere hundrede gart­nere på opgaven !: bedre azalea. 

Efter 1945 kom Knap Hill-azalea til fast­landet i større stil og blev til dels for­bedret endnu en gang. Fælles træk er de store helt åbne blomster med en uover­truffen farve­kraft og blom­ster­rigdom. Hertil kommer så løvets strålende efterårs­farver, som spiller i nuancerne orange til bronzebrun.

Ingen vild­arter kan nå op på siden af disse hybrider i skønhed, farvestyrke og med­født livskraft på samme tid. De trives bedst i sol og tåler 30 frostgrader!

Offentlige par­ker, vejanlæg og plantager kan få et nyt ansigt ved systematisk tilplantning med luteum hybrid­er, ligesom omgi­velserne omkring fabriksanlæg og firmaers parker­ingspladser kan opnå en til­trængt, formildende indram­ning.

Og så kan disse planter på grund af den hastige vækst fås i størrelser op til 1,5 m til en rimelig pris. Det er klogt at plante store planter sådanne steder, hvis man vil beholde dem. En busk på 1,5 m er ca 10 gange dyrere end den vanlige størrelse på 30/40 cm, -en merudgift der giver et færdigt resultat straks. 

Plantet med omhu, tager de ikke varig skade af en tørkeperio­de. Nærtstående træer skal have dybtgående rodnet, så de ikke infiltrerer og udkon­kurrerer den øvrige beplantning. 

Dette krav opfyldes af f.eks. eg, magnolia, ­guld­regn, japanske kirsebær, frugt­træer, cypresser, fyr og gran. Uegnede naboer er ahorn­, bøg, birk, kastanie, valnød, lind, poppel og pil.

Rhododendron luteum

Tegninger af Poul Juul 1972 De firkantede udsnit viser overfladen i forstørrelse.​

Undersiden af bladet vises forneden.

Navnet hentyder til blomstens farve og betyder gul. Første gang beskrevet i 1830. Synonymer: R. flavum, Azalea pontica. Engelsk navn:​

'Common Yellow Azalea' eller 'Pontic Azalea'. Opdaget på den østlige sortehavskyst af Tournefort i 1700. Pallas introducerede luteum i England i 1792.​

JOSEPH PITTON DE

TOURNEFORT

 1656-1708, fransk botaniker, oprindelig teolog. Tournefort foretog en række rejser i Europa og Lilleasien for at samle planter, som han beskrev . Tourneforts hovedværk er Institutiones Rei Herbariæ (1700), der indeholder talrige illustrationer og beskriver næsten 9000 planter.

Peter Simon Pallas

Født 22. September 1741 i Berlin;† 8. September 1811. Tysk naturforsker og geograf . I 1767 blev han inviteret til Sankt Petersborg af zarinaKatharina 2. af Rusland for at blive professor dér, og han ledte ekspeditioner til Sibirien og det sydlige Rusland.

Rhododendron luteum​

​​

​​​Blomsten er varm gul, 3,8 cm lang og 4,5 til 5 cm i diameter. Sødlig duftende, udvendig behåret og besat med papiller. Støvdragerne er så lange som blomsten eller længere. Griflen er lidt længere end støvdragerne. 7 til 12 enkeltblomster i en blomsterstand. Blomsterstilken er 0,6 til 2 cm lang, behåret og besat med papiller.Bladene er 5 til 10 cm lange og 1,3 til 3 cm brede, begge sider med belægning af papiller og hår som ligger tæt mod underlaget. Nyvækst dunhåret på begge sider. Bladstilken, som er 3 til 8 mm lang, har en belægning af papiller og dunhår. Naturlig væksthøjde er indtil 3,6 m, og noget mindre på solrige voksesteder. Vækstformen er tæt forgrenet, ofte flerstammet.

Kvistene er behårede, blomsterknopperne er klæbrige. Forekommer naturligt fra det østlige Europa gennem Tyrkiet til Kaukasus, mod nord til Polen og Litauen, det nordøstlige af det tidligere Jugoslavien, Østrig samt det centrale og vestlige Rusland, 0 til 1200 m. Kan findes i tætte skove, åbne bøgeskove, blandet med spredte nåletræer og på åbne græssletter, til tider i grupper. Tåler -27º C uden skader. Mere tørketålende end de fleste Rhododendron. 100 årige eksemplarer bliver 3,6 m og kan findes på plænerne til Royal Lodge (Det kongelige jagtslot), Windsor Great Park, GB. Luteum har tidligere været brugt som underlag til podninger, men vildskud er, ligesom hos ponticum, alt for hyppige.

www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/royals/268.

Royal Lodge (Det kongelige jagtslot i Windsor)

Luteum er meget robust, for 50 år siden blev et antal frøplanter plantet ved en polsk metalmine Luteum er meget robust, for 50 år siden blev et antal frøplanter plantet ved en polsk metalmine, Stalowa Wola, for at tilsløre den totale ødelæg­gelse af natur og undergrund på stedet.​​

Podstawowe dane techniczne Elektrowni Stalowa Wola SA

​Selv om luft­forureningen har trodset enhver beskrivelse, kan man i dag finde en hel population af luteum på stedet, selv en brand overvandt denne bemærkelses­værdige naturaliser­ing. På De Britiske Øer findes den snart overalt, i øvrigt sammen med utrolig grimme ponticum­hybrider. De førhen åbne haller bøgeskoven dannede, er totalt ufremkommelige.

De mest moderne maskiner fra den britiske

''Foreningen Til Rhododendrons Udryddelse'',

står overfor en meget stor opgave.

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com