Det er vigtigt, at vi får udbredt kendskabet til, hvilke problemer flis kan medføre.

Som afdækning på roser, mellem store træer og buske kan det være godt nok.

Men planter som kræver ilt, kvælstof m.v. bør aldrig dækkes med barkflis.

Pinjebark er ikke anderledes end andre flisformer i den forstand. Det værste, i alle

tilfælde er kakaoflis.

NIELS SKJØLDBERG

Man kan undre sig over, hvordan det nu hænger sammen, Golden Gate Park i Sct

Fransisco gror stadig godt med mængder af træflis.

         Hvorfor chelateret mikronæring

februar 2015, LAURIDS GUBI,  Interfiller

...

Foruden makronæringsstofferne, kvælstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca) og magnesium (Mg), skal planterne optage tilstrækkelige mængder af mikronæringsstoffer jern (Fe), mangan (Mn), zink (Zn), kobber (Cu), molybdæn (Mo) og bor (B).

Årsagen til, at man taler om mikronæringsstoffer er, at disse behøves i meget små mængder.

Mikronæringsstofferne er ikke mindre vigtige end makronæringsstofferne for

plantens liv.

Såfremt blot en af mikroerne ikke findes i tilstrækkelig mængde i planten er dette

lige så katastrofalt, som hvis der var underskud af kvælstof, fosfat, kalium, calcium

eller magnesium.​

De tre hovednæringsstoffer  N,P,K findes i jorden i forholdet    1:3:40,

    og deres virkning er almindeligt kendt af planteavlerne.

Mindre kendt er virkningen af de forskellige mikronæringsstoffer.

Mikronæringsstoffer alene eller i blanding har en positiv virkning på  planter.

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com