Ordliste​

Emarginate --------------------------------

Kimens udvikling til plante.

Embryologic --------------------------------

Hel, komplet. Jævn kant uden takker.

Entire --------------------------------

Uden papiller. Uden små kirtler.

Epapillate --------------------------------

Stænglen på frøplanten over kimbladet.

Epicotyl --------------------------------

Overhud/yderbark.

Epidermis --------------------------------

En plante der gror på anden plante uden at være snylter.

Epiphyte --------------------------------

​Om calyx. Afbidt.

Erose --------------------------------

Flygtig. Kortvarig.

Evanescent --------------------------------

Fremskudt. Støvdragerne rager ud over kronbladende.

Exserted --------------------------------

Første afkoms generation. Ud fra en krydsning

F1 --------------------------------

mellem to rene linier.

​Andet afkoms generation ud fra

F2 --------------------------------

krydsningen F1 x F1.

Seglformet.

Falcate --------------------------------

Knippeformet. Form som et kornneg. Uden "Stamme".

Fasciculate --------------------------------

med oprette grene.

Fastigiate --------------------------------

Lysebrun.

Fawn --------------------------------

Klon der har fået Første klasses Certificat og

derfor speciel god.

F.C.C. --------------------------------

Kraftigt indument, som filt.

Feltet --------------------------------

Bærer frø der kan udvikle sig til planter.

Fertile --------------------------------

Støvtråd.

Filament --------------------------------

Trådagtig.

Filiform --------------------------------

Frynset.

Fimbricate --------------------------------

Piskeformet, med udløbere.

Flagellate --------------------------------

Naturligt forekommende farvekomponent.(flavoner)

Flavonoid --------------------------------

Bugtet.

Flexouse --------------------------------

Fnugget. Optræder dusket (som blødt uld).

Floccose --------------------------------

Kraftig blomstring.

Floriferous --------------------------------

Bladbærende.​

Folioliferous --------------------------------

Variation indenfor arten.

Forms --------------------------------

Duftende, vellugtende.​

Fragrant --------------------------------

Gulbrun.

Fulvous --------------------------------

Tragt.

Funnel --------------------------------

Tenformet.

Fusiform --------------------------------

Pollen- eller ægcelle.

Gamete --------------------------------

Et sted på et kromosom (arvemasse), der er giver

et bidrag til en bestemt egenskab/ karaktertræk.

Gene ----------------------------------

Beskriver generne på et locus eller flere loci.

Genotype --------------------------------

F.eks R1R1 eller R1R1,h2h2.

Slægt. En gruppe individer med fundamentale fælles træk.​

Genus --------------------------------

Bliver uden hår. Bliver hårløs.

Glabrescent --------------------------------

Glat. Hårløs.

Glabrous --------------------------------

Kirtel.

Gland --------------------------------

Med kirtler.

Glandular --------------------------------

Bliver blågrøn.

Glaucescent --------------------------------

Blågrå/søgrøn/blågrøn, dækket af blågrå voks.

Glaucous --------------------------------

Med voksagtig hinde.

Kugleformet.

Globose --------------------------------

En udvækst der ofte udskiller et klæbrigt sekret.

Glond --------------------------------

Podning.

Graft --------------------------------

Refererer til frøplanter fra et specifikt kryds.

Grex --------------------------------

Nedsunket.

Grooved --------------------------------

Blomstens hunlige del: støvfang, griffel og frugtknude.

Gynoecium --------------------------------

Refererer til plantens forgreningsgrad. Vækstform.

Habit --------------------------------

Naturligt voksested.

Habitat --------------------------------

Et sæt kromosomer. Normalt 13 forskellige kromosomer hos Rhododendron (n=13). Findes i pollen og ubefrugtede æg.

Haploid --------------------------------

Urt, krydderplante.

Herb  --------------------------------

Plante der har forskellige gener på et locus.

Heterozygote --------------------------------

Dækket med små fine stive oprette hår.​

Hirsute --------------------------------

Med stive eller børstehår.​​

Hispid --------------------------------

Ensartet (kan bruges om gener eller kromosomer).

Homologe --------------------------------

Plante(r) der har homologe (ens) gener på et locus. Ved selvbestøvning er spredningen i et afkom med hensyn til en betragtet egenskab ringe.

Homozygote --------------------------------

Hormon. Vækstregulerende stof/molekyle.

Hormone --------------------------------

Dobbelt blomst (et sæt indeni det første).​

Hose-in-Hose --------------------------------

Plante der er opstået ved krydsning af to rene

linier d.v.s. har allele (forskellige) gener på flere loci.

Hybrid --------------------------------

En samling hybrider (F1,F2..) voksende i naturen.

Hybrid swarm --------------------------------

Der er ofte stor spredning på planternes udseende.

Bægerformet med spredte flige.

Hypercrateriform --------------------------------

Kimstænglen under kimbladet.

Hypocotyl --------------------------------

Overlappe hinanden.

Imbricate --------------------------------

Om blomster der mangler enten griffel eller støvdragere.

Imperfect --------------------------------

Om bladets vener. Ligger "sunket" under pladen.

Impressed --------------------------------

Naturlig forekomst i et bestemt geografisk område.

Indemic --------------------------------

Hårlaget på bladenes underside eller overside.

Indument --------------------------------

Blomsterstand.

Inflorescence --------------------------------

Talløs.

Innumérable --------------------------------

To dominante gener der er lige stærke. Deres

fælles blanding ses som en mellemting.

Intermediate --------------------------------

Det sidste års vækst af stænglen.

Internodium --------------------------------

Ungt. Ungdommelig.

Juvenile --------------------------------

Laset/flosset eller hullet skæl med uregelmæssig spalte.

Lacerate scale --------------------------------

Bladplade.

Lamina --------------------------------

Uldhåret.

Lanate --------------------------------

Langt smalt blad. Lanse/Æglancetformet.

Lanceolate --------------------------------

På siden.

Lateral --------------------------------

Løs. En blomsterstand der er åben og med få blomster.

Lax --------------------------------

Med skæl. Rhododendronplanter der bærer skælformede hår.

Lepidote --------------------------------

Flig, lab (ofte ref. til bæger- eller krone-).

Lobe --------------------------------

Om blade der er mindst 10 gange længere end brede.

Linear --------------------------------

Gener der sidder på samme kromosompar, enten cis eller trans.

Linked genes --------------------------------

Har fordybninger (om frøkapslen).

Locular --------------------------------

Stedet på kromosomerne, der styrer en bestemt egenskab. Et locus omfatter i alt et gen fra faderen (pollen) + et gen fra moderen (æg).

Locus --------------------------------

Flertalsformen af locus.

Loci --------------------------------

Stjernehår, hvor hårarmene er mere

end 4 x længere end brede.

Long-rayed --------------------------------

Bladranden.

Margin --------------------------------

Moden. Sen fase såsom blomstring og frugtdannelse.

Mature --------------------------------

Celledeling der resulterer i dannelse af pollen og æg.

Meiosis --------------------------------

Vækstpunktet inden i knoppen.

Meristem --------------------------------

Den alm. celledeling hvor cellerne er ens før og

efter en deling. Vegetativ deling.

Mitosis  --------------------------------

Fugtig.

Moist --------------------------------

​Bærer frugt én gang.

Monocarpic --------------------------------

Hvis en egenskab styres fra et locus.

Monogene --------------------------------

Om bladet. En type bladform.

Monomorphic --------------------------------

​Kun en art indenfor en genus/slægt.

Monotypic --------------------------------

Mosaik. To/flere celletyper stammende fra et frø.

Mosaic --------------------------------

Studie af planters opbygning.

Morphological --------------------------------

Hård skarp afbrudt spids.

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com