JEG KAN ALTID KØRE UD OG UDRYDDE SKADELIGE

INSEKTER.MEGET HURTIG ELEKTRISK SPRØJTE, DEN ER

        FÆRDIG PÅ ET ØJEBLIK.

                        PRIS = KR.10 PR MIN.

BRUG BISCAYA MOD INSEKTER I

RHODODENDRON

​Plantning af Rhododendron

Dyrkningsvejledning for Rhododendron

Uddybende litteratur: Spørg efter min bog: "Rhododendron 5", som er på 175 sider med omfattende illustrationer og 2000 stikord. Pris kr.90.- + porto og eksp. kr 50.-

Plantning

​​Rhododendron skal plantes i fugtig sphagnum. Der må ikke blandes lerholdig havejord eller kompost i, da det ødelægger gromediet. Derimod må der gerne iblandes 30% grannåle, som bidrager som gødning. Før og efter plantningen gennemvandes grundigt.

Udgravning

​Bortgravning af jord kan let undgås ved at hæve arealet ca. 50 cm. Kanterne støttes af sten, birkestammer, reglar eller lignende.

​Kummer og plantekasser

​Det er let at holde fremmede rødder væk og skaffe perfekt dræn i kummer og plantekasser. Roden skal kunne brede sig, så den fylder lige så meget som toppen af planten. I det tidlige forår kan jorden være frossen meget dybt. 

Jorden i kummer, plantekasser og højbede tør langt hurtigere op end en flad jord. Derved kan planterne optage vand langt tidligere, end hvis jord har været frossen meget dybt.

Kalkholdigt vand

​Sphagnum mister sin sure reaktion, hvis der vandes med kalkholdigt vand i lang tid. Derfor anvendes en kunstgødning med sur reaktion (overskydende svovl). 

Vandes der med kalkholdigt vand henover bladende, kan der danne sig hvidlige kalkaflejringer på visse rhododendrontyper. Derfor er det bedst at vande dirkete ved roden i varmt og solrigt vejr.

Der går let meget vand tabt, når man anvender sprinklere.

Gødning i vandingsvandet

Det er altid bedst at opløse kunstgødning i vandingsvandet. Når jordtemperaturen stiger til over 10 grader om foråret, er tiden inde til gødskning. Der vandes 40L gødningsvand ud per kvadratmeter. Når planterne mangler vand, udvandes samme mængde igen.

Der følger en instruktiv brugsanvisning med mine pakninger af N100 eller N10.

Omplantning

Planter, der har stået på samme sted i mange år, kan let flyttes. Omplant­ning med 2 til 3 års mellem­rum giver mulighed for, at busken udvikler sig harmonisk. 

Som regel er der behov for et større plantehul med nye reserver af sphagnum. Mange buske, der kunne have været smukke solitære med løv ned til jorden, er groet sammen til uformelige og hæslige buskadser.

​​

Store sten

Store sten nedsætter fordampningen fra jordover­fladen, jævner tem­peratursvingninger og leder regn­vandet ind mod planten. Stærk frost udenfor den egent­lige vinter­sæson er langt den far­ligste. Den optræder ofte kort­varig, ved klar himmel og vind­stille. I et par tindrende kolde nattetimer afgiver de store granit­blokke varme til de nærmeste om­givelser. 

Velvalgt placering, form og farve fremhæver stenenes deko­rative virkning. Der er altid behov for trædesten, så man undgår at træde gro­mediet sammen. Desuden gror der ikke ukrudt der, hvor stenene dækker jorden. Sten holder sphag­nummen på plads og afholder sol­sorten fra at bringe uorden i over­fladen.

 Er planterne over ca 10 cm, kan jorden dækkes af med'fransk' piniebark. Et lag på ca 5 cm holder på fugtigheden. Frøukrudt har  så svært ved at slå sig ned.

JEG KAN ALTID KØRE UD OG

UDRYDDE SKADELIGE

INSEKTER.

MEGET HURTIG ELEKTRISK

SPRØJTE,

DEN ERFÆRDIG PÅ ET ØJEBLIK.

PRIS = KR.10 PR MIN.

BRUG BISCAYA MOD INSEKTER I

RHODODENDRON

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com