​Rhododendron Yakushimanum

Siden århundredeskiftet, da de første cataw­biensehy­brider vok­sede sig meget store, har der været et stort behov for hybrider med en lavere og bred vækst.

Professor Nakai beskrev yakushimanum første gang i 1921 (Tokyo Bot.Mag).

I 1934 blev to eksemplarer så sendt til England, til Lionel de Rothschild. ​

Det kan undre, at yakushimanum først kom til Vesten i 1930 da andre japanske planter var kommet til Eng­land meget tidligere i his­torien.

Yakushimanum gror tilmed ikke på et svært tilgængeligt sted, men det regner næsten hver dag året rundt. Højden over havet er kun 1200 til1860 m. Mange plantesamlere har vist, at de ikke veg tilbage for noget, så hvad er årsagen til den meget forsinkede opdagelse?

Den årlige nedbør er over 9 m. Hvor­dan kan denne busk trives så godt i store dele af Europa?

I flere lærebøger kan man læse om, hvor­ledes der skal tages hensyn til de forhold, planter har på deres naturlige vokse­sted, åbenbart et råd der kan hindre en succes. I 1947 præsenterede Royal Horticultural Sciety, RHS, en clon, som blev præmieret med 'First Clas Certificate', FCC.

Bladunderside af let afvigende yakushimanum Foto H. Eiberg

De første hybrider kom i 1951, fra Francis Han­ger, daværen­de konservator ved RHS Gardens (Royal Horticultural Society RHS gardens (Harlow Carr in Yorkshire, Hyde Hall in Essex, Rosemoor in Devon, and Wisley in Surrey), 'Pink Ghost', 'Renoir' og 'Telstar', som er afkom af yaku­shimanum X 'Pauline'. 

Siden er hundredvis af 'yak-hybrider' blevet navngivet og fejret. Impo­nerende resurser har været sat ind, for at forbedre de første resultater. De fleste ligner ikke yakushimanum ret meget.

Den uldne belægning på bladundersiden for­svinder næsten helt, når man krydser yakushima­num med en rhododendron uden belægning.

Hybriderne arver tydeligvis noget af yaku­shimanums kom­pakte, brede vækst og fremrag­ende bladkvalitet.

Nyvæksten har en sølvhvid belægning, som til­føjer en særlig dekorativ virk­ning og holder sig i flere uger efter blomstringen.

​Selv små planter blomstrer overdå­digt, Blomsterfarven kan åben­bart ændres til alle ønskede nuancer med meget klare farver, som ikke blegner så hurtig. De mest hård­føre sorter er meget velegnede til sydskandi­naviske forhold, også på lidt udsatte steder med fuld sol. Pod­ning på en rod af 'Cun­ninghams White' sikrer en stabil vækst og til­lader lidt større afvigelser fra den ide­elle jord­type. Surheds­graden er ikke så kritisk som for yakushi­manum, pH 6,5 forringer ikke væksten, hvis der i øvrigt er passen­de mængder af til­gængeligt magnesium og jern.

De fleste sorter angribes ikke af gnavende insekter eller svampe­sygdomme.

Rodudvik­lingen er fremragende på disse podninger.

Vildskud er sjældne og fore­kommer slet ikke efter nogle år.

Rhododendron yakushimanum 'koichiro wada' navngiven clon af arten. Foto af antonie van den bos MD

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com