Rhododendron

​De første rhododendron

​Da jordens kontinenter ikke var delt, men bestod af et land, var rhododendron allerede en veleta­bleret slægt. Adskillel­sen af Amerika fra Eurasien ligger mindst 165 millioner år tilbage i tiden. 

Som kultur­plante nævnes tid­ligst Rhodo­dendron hirsutum, der blev indført i England år 1656. Den første målret­tede krydsning tilskrives englæn­deren Michael Waterer, der præsen­terede Rhododendron 'Nobleanum' i 1810. De er i fin vækst endnu 204 år efter.

​​

Levende monumenter

I naturen finder man rhododendron, der er over 400 år gamle. Det er langtfra nogen rekord, men sammen­lignings­vis skal et grantræ erstat­tes flere gange i løbet af 3 til 400 år.

​Kendt siden oldtiden og ret så giftig

Allerede den karthargiske feltherre, Hannibal, fik problemer med Rhodo­dendron luteum ca. år 200 f.Kr. Hans bevæb­nede svende var ikke kendt med honningens giftighed, da de kryd­sede Alperne. Der må have været et betyd­eligt mandefald, eftersom epi­soden blev så velkendt.

Hannibal Barca – karthaginsk hærfører (247-183 f.Kr.)

​Man beklager sig over, at tusinder af naturens arter forsvinder, på grund af ændringer af forholdene.

Imidlertid er langt flere arter udrydet længe før mennesker kom til. -forholdene ændrede sig.

Medlem af ARS​

JEG KAN ALTID KØRE UD OG UDRYDDE SKADELIGE INSEKTER.
MEGET HURTIG ELEKTRISK SPRØJTE, DEN ER FÆRDIG PÅ ET ØJEBLIK.
PRIS = KR.10 PR MIN.

BRUG BISCAYA MOD INSEKTER I RHODODENDRON

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com