Rodsvamp​

Rodsvamp = Phythophthora cinnamomi

Svamp kan angribe Rhododendron og mange andre vækster.

Årsagen til denne meget smitsomme svamp skal søges i undergrunden. Forkert pH værdi (SURHEDSGRAD) eller manglende dræn er normalt årsag.

​​Billedet udlånt af
Baumschule H.Hachmann

​Phythophthora cinnamomi angreb. Behandling ikke mulig. De lovlige midler kan ikke rede inficerede planter, de bør bortskaffes med offentlig renovation. Tag roden med!

​Hos raske Rhododendron skal der være lyse rodspidser hele året.

​¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

​Phytophthora ramorum​

Svampen er dødelig og smitsom.​----

Kilde: Henrik Jørskov Hansen

En lang række planter og træer kan angribes af

den svampelignende mikroorganisme Phytoph-

thora ramorum, der forårsager sygdommen

visneskimmel. Det er en meget alvorlig sygdom,

der i Danmark er mest kendt på Rhododendron,

men som i andre lande også er fundet på vigtige

træarter som eg og bøg.

​​

Symptomer på angreb

Angreb af Phytophthora ramorum udvikler forskellige symptomer. Nogle plantearter visner hurtigt ned, mens andre plantearter kan leve med sygdommen imange år.

Symptomer på Rhododendron:

Skud og knopper visner med en mørk misfarvning, som breder sig gennem bladstilken til bladet. Barken bliver mørk brun eller sort med tydelig overgang til sundt væv. Karakteristiske bladsymptomer er mørkfarvning, som breder sig  fra bladstilk og/eller bladspids langs midtnerven i bladet. De visne blade hænger, men bliver siddende på grenen. Kviste og skud kan også visne uden bladsymptomer.

Symptomer på træer:

Phytophthora ramorum angriber stammen, som

udvikler store sår med mørkfarvning af den yderste bark og brun-rød misfarvning af vævet nedenunder. Sårene er fugtige og bliver kaldt for ”blødende sår”. Hvis såret omringer hele stammen, dør træet.​

Hvordan udvikles og spredes sygdommen?

Phytophthora ramorum danner sporer, som sørger for henholdsvis spredning og overlevelse. Sporerne dannes på blade, som er den vigtigste smittekilde til nye infektioner. Sporerne er hårdføre og kan overleve i mindst tre år i planterester og i jord. Spredning sker med vandsprøjt og regnstænk eller med overflade-

vand. Levende sporer findes i jorddybder ned til 15 cm under de angrebne planter. ​

Spredning over længere afstand sker ved ransport af planter og vækstmedier og med jord, der bliver slæbt med fodtøj, maskiner og  køretøjer.

​​

Hvorfor er sygdommen så alvorlig?

Visneskimmel

bLev først fundet i USA, hvor et

epidemi-lignende angreb dræbte et stort antal af egetræer i Californien. En anden race af sygdommen er fundet i Europa, - europæisk visneskimmel. I Danmark er angreb set på Rhododendron og Hold øje med Phytophthora ramorum – europæisk visneskimmel Viburnum. I England er sygdommen fundet på mange

andre forskellige plantearter inkl. de vigtige landskabstræer eg og bøg planter.  Angrebene er især gået hårdt ud over de meget store beplantninger af Rhododendron i England, men også japansk lærk er hårdt angrebet. Der er grund til at frygte, at sygdommen også i Danmark vil kunne gøre stor skade i både skov, landskab og i private haver. ​

Phytophthora ramorum producerer sejlivede sporer, som kan overleve mange år i planterester og i jorden. Sygdommen er derfor vanskelig at bekæmpe og udrydde. Da vi ved, at svampen let kan mutere og trives bedst i et fugtigt og lunt klima, så frygtes det, at kommende klima forandringer kan medføre endnu flere angreb i nye plantearter.

Hvad kan du gøre?

​ Hold øje med symptomer og værtplanter, så du

hurtigt kan opdage et angreb. Fjern planter med større angreb og 15 cm af jorden under planterne eller dæk den med ukrudtsdug. Beskær i tørt vejr og med desinficeret værktøj. Fjern sygt plantemateriale uden risiko for spredning af smitte . Vær forsigtig ved håndtering af planter, fordi en såret plante er mere modtagelig for infektion . Undgå høj luftfugtighed omkring planterne, og udfør vanding om morgenen . Køb sunde planter, der er mærket med plantepas i planteskoler og havecentre skal modtagelige planter i en radius af to meter omkring angrebet også destrueres, mens planter, der står i en radius af ti meter omkring angrebet, bliver sat i karantæne i tre måneder.​

Mere information?

​Du kan finde mere information om overvågning for Phytophthora ramorum på vores hjemmeside:

nturerhverv.dk/virksomheder/gartneri/plantesundhed. ​Her kan du finde information om mærkningskrav til planter og hvilke plantearter, der skal bære et plantepas som tegn på, at de er officielt kontrolleret: naturerhverv.dk/virksomheder/gartneri/produktion-og-salg-i-eu.​

Kilde: Henrik Jørskov Hansen, Fødevarestyrelsen​

Blødende sår på bark af eg (Quercus) fremkaldt af Phytophthora ramorum

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

NaturErhvervstyrelsen

Planter og Landbrugslov

Nyropsgade 30, 1780 København V

Tlf: 3395 8000

planter@naturerhverv.dk, www.naturerhverv.fvm.dk

Værter i DK

Andre udvalgte værter i EU

Camellia*

Rhododendron*

Viburnum*​

Chamaecyparis

Fagus sylvatica

Hamamelis virginiana

Ilex

Kalmia latifolia

Larix kaempferi*

Magnolia

Pieris*

Quercus*

Syringa vulgaris

Vaccinium ovatum

I UK er det gået værst ud over de med * markerede værter

​​

Januar 2014

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com