Skadedyr​

Har du mange rhododendron, brug  Cyperp. Ellers virker 'Insektfri Spruzit' på samme måde.

Snudebillen, som graver sig ned om dagen, er det mest jagtede dyr i rhododendron. På latin hedder den Otiorrhychus sulcatus, som er den største af billefamilierne: Curculionidae. I slutningen af maj begynder billen at æde af spæde rhododendronblade. Ca. 4 uger efter begynder de at lægge æg tæt ved planten. Larverne klækkes 2-3 uger senere og ingen begynder straks at æde af rødderne. 

Larven har ingen lemmer og er gul/hvid med brunt hoved. Når vækstlaget under barken er gnavet over, dør planten. Brug 'Cyperb'. Sørg for at sprøjte nedefra og op men en lang lanse - og kun på buske, der er blevet bidt i de sidste dage. Øresnudebillen, som den også kaldes, kan bekæmpes med 'Cyperb' der er anderkendt af Statens Planteavlsforsøg. Brug ikke insektmidler når man kan få øje på gavnlige insekter, vent evt. til mørket falder på, da vil bierne gå til ro.

Brug 'Cyperb'

Skatter på Cyperp er steget 300-400% og de stiger stadig. det sker fordi regeringen vil have haveejerne til at bruge uvirksomme erstatninger. landbruget anvender 98% af alle insektgifte men er nødt til at anvende dem, uanset prisen.

Den mindste pakning af Cyperp er på en liter, som passer til en mindre gård. Derved vil private fristes til at dele med venner og familie. Jeg kan kun fraråde dette, desuden er det slet ikke tilladt.. lav hellere en blanding i en 5 liter sprøjte. Hvis nogen låner sprøjten med gift, skal brugsanvisningen naturligvis følge med.  

​Skriv på sprøjten om indholdet.

Snudebillen: |------- 1 cm ------|

​Tegninger af Poul Juul 1972

Fang billen!

Mange er begyndt at fange snudebillen. Man placerer en kop med bunden i vejret, der hvor billen formodes at gemme sig. Ofte vil dyrene bruge koppen som skjul for dagslyset. Det gør det nemmere at fange dem med fingrene.

Snudebillen flyver ikke

Billen flytter sig højst 2 m per døgn og æder meget andet end rhododendron. Evt. forekommende ukrudt sprøjtes naturligvis også, så de ikke overlever ved at æde af det. Fortsæt med at obsevere, der er flere generationer på vej!

Savhvepsen gnaver huller i bladende og æder ikke af bladkanterne. Den bekæmpes normalt ikke.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

InsektFri Spruzit 500 ml

  ​   klart til brug

Hurtig og effektiv bekæmpelse af insekter!

Det aktive stof i InsektFri, er et udtræk af krysantemumplanten, et såkaldt naturpyrethrum. Pyrethrum er uhyre effektivt mod et bredt spektrum af skadelige insekter. Det virker øjeblikkeligt, og når det har gjort sin virkning, nedbrydes det i løbet af få timer og påvirker derfor ikke miljøet. Bærestoffet de to sprays er rapsolie, så man kan med god samvittighed overfor miljøet anvende dette mod de generende insekter. På bl.a. rhododendron er InsektFri Spruzit også meget anvendelig mod rhododendroncikader. InsektFri kan anvendes både på prydplanter men også på spiselige afgrøder som frugt og grøntsager.

Brugsanvisning:

Sprøjt skadevolderne grundigt, hvor de findes på planterne - husk også undersiden af bladene.

Deklaration:

Klar til brug sprays:

Pyrethrum (pyrethrin I og II udvundet af chrysanthemum cinerariaefolium) 0,0459 g/l og rapsolie 8,25 g/l.

Koncentrat:

36 g/l pyrethrin (I+II)

160 g/l piperonylbutoxid

Omfattet af Miljøministeriet bek. om bekæmpelsesmidler.​

Hvide fluer

Små gule pletter, der danner uregel­mæssigt formede øer på bladfladen, skyldes ofte ekskrementer fra små 'møl'. På latin hedder de Trialeurodes vaporariorum og Dialeurodes chitten­deni fra insektfamilien Aleurodidae. Formen er som en sommerfugl, men deres størrelse er kun 1-2 mm. 

Den Hvide Flue eller mellus er i stand til at flyve flere meter og efter­lader sukker­holdige pletter på størrelse med knap­penåls­hoveder. Heri trives en svamp, som hurtigt breder sig igennem bladet og misfarver over­siden. Der kan bruges Fenitro­thion, når de små fluer er aktive. Sæt evt. bladene i bevæg­else med hænder­ne og se, om fluerne svær­mer.

Tæger

Rhododendron sidder på bladundersiden og suger bladsaften ud således, at bladene bliver gulspættede. Behandlingen som mod den Hvide Flue.

Rhododendroncikader

Skader kendes ved mørke blomsterknopper som ikke åbner sig men efterhånden oversås af svampens sorte eller mørke hår.

Denne svampeinfektion overføres af den amerkanske rhododendronzikade fra juli til september. Skaderne ses først efterfølgende marts og april.

Foto venligst udlånt af

H.Hachmann Baumschule

Fra midten af juni klækkes zikaderne, som ligner store myg, og sværmer rundt om Rhododendronbusken og kan let bekæmpes med 'Cyperb'. Brug en 5 liters sprøjte og et tryk på ca 3 ato. Gentag behandlingen efter 10 dage. Især bladundersiden skal fugtes med opløsningen.

Cyperb vil virke omgående. Ecostyle Spruzit er anbefalet til haveejere. Plenum er et fint middel og "ugiftigt", i hvert fald anvendes det i Agurker og Tomater.

Et andet middel, der ikke slår bierne ihjel er Mavrik.

DET ER CARL OTTO FRA GARTNER-KEMI, YDERHOLMEN 7 I BALLERUP, SOM DISSE OPLYSNINGER KOMMER FRA. TLF 36461225 E-MAIL CO2@CONTAN2.DK ÅBEN OM FORMIDDAGEN!

MANDAG TIL TORSDAG 6-14.FREDAG 6 TIL 13. LØRDAG 6 TIL 10​

Firma:

​Klaus Hansens planteskole

CVR: 60215553

INSEKTER I

RHODODENDRON

Adresse:​

​Skandrups Alle 60

Hareskovby

3500 Værløse

Furesø Kommune

Kontakt:​

Tlf.: 44 98 95 61

Mail:   klaus34hansen@gmail.com